پزشکان محترم میتوانند نسبت به قرار گیری در بخشها و انجمن های گفتگو در سمت پزشک متخصص

 پزشکان محترم میتوانند نسبت به قرار گیری در بخشها و انجمن های گفتگو در سمت پزشک متخصص به صورت رایگان ثبت نام کنند 

 

برای این منظور میتوانید با شماره های 88656955 و 09126236586 تماس حاصل بفرمائید.

فهرست دارو ها