۱۳۹۴/۰۱/۲۹| تعداد بازدید: ۱۵۲
دورزولامید

موارد مصرف :
 
 دورزولامید به‌ تنهایی‌ یا به‌همراه‌ داروهای‌ مسدد گیرنده‌ بتاآدرنرژیک‌ برای‌ کاهش‌ فشار داخل‌ چشم‌گلوکوم‌ با زاویه‌ باز، گلوکوم‌پسودواکسفولیاتیو، در بیمارانی‌ که‌مصرف‌ داروهای‌ مسدد گیرنده‌ بتاآدرنرژیک‌ در آنها ممنوع‌ است‌ یا به‌ آنهافوق‌ پاسخ‌ نمی‌دهند، به‌کار می‌رود.

فارماکینتیک :
 

‌ مکانیسم :
 
 این‌ دارو با مهار آنزیم‌ انیدرازکربنیک‌ در چشم‌ و کاهش‌ تولید بی‌کربنات‌در مایع‌ اشکی‌ و نیز آب‌ ترشح‌ شده‌ به‌همراه‌ آن‌ فشار داخل‌ چشم‌ را کاهش‌می‌دهد.

موارد منع مصرف :
این‌ دارو در نارسایی‌شدید کلیوی‌ یا اسیدوز هیپرکلرمیک‌ نبایدمصرف‌ شود.

هشدار :
 
 این‌ دارو در نارسایی‌ کبدی‌ بااحتیاط تجویز شود.

عوارض :
 
 احساس‌ مزه‌ تلخ‌، سوزش‌ وخارش‌ چشم‌، تاری‌ دید، اشک‌ ریزش‌،التهاب‌ پلک‌ و بافت‌ ملتحمه‌، سردرد، تهوع‌،ضعف‌، ندرتا بثورات‌ جلدی‌ و التهاب‌ عنبیه‌و عضلات‌ مژگانی‌ از عوارض‌ جانبی‌ این‌دارو هستند.

نکات :
 

 میزان مصرف :
روزی‌ 3 بار هر بار یک‌ قطره‌در چشم‌ چکانده‌ شود. در صورت‌ استفاده‌همزمان‌ از داروهای‌ مسدد گیرنده‌ بتاآدرنرژیک‌، روزی‌ 2 بار از این‌ دارواستفاده‌ شود.

تداخل :

اشکال دارو :
 
 Drops: 2%


فهرست دارو ها
No Image
والرین
موارد و مقدار مصرف: فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطر...
1395/04/26
No Image
پروستاتان
موارد و مقدار مصرف: قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پرو...
1395/04/26
No Image
اولئاکرات
موارد و مقدار مصرف: اولیاکرات در درمان زیادی فشارخون بکار می رود....
1395/04/26
No Image
میرتوپلکس
موارد مصرف‌: میرتوپلکس‌ دارای‌ خاصیت‌ ضد ویروس‌ هرپس‌ سیمپلکس‌
1395/04/26
No Image
کارمیناتیوز
موارد و مقدار مصرف: این فرآورده ها جهت برطرف نمودن سوءهاضمه، نفخ ...
1395/04/26