۱۳۹۴/۰۲/۲۱| تعداد بازدید: ۱۵۸
ایپکا

موارد مصرف :
 
 ایپکا به‌عنوان‌ ماده‌ قی‌آوردر درمان‌ اضطراری‌ مصرف‌ مقادیر بیش‌از حد داروها و در درمان‌ مسمومیتهاتجویز می‌شود.

فارماکینتیک :
 
اثر دارو پس‌ از 30 ـ 20دقیقه‌ شروع‌ می‌شود. طول‌ مدت‌ اثر دارو30ـ 25 دقیقه‌ می‌باشد. دارو به‌آهستگی‌ ازبدن‌ دفع‌ می‌گردد به‌طوریکه‌ تا 60 روز پس‌از مصرف‌ آن‌ را در ادرار می‌توان‌تشخیص‌ داد.

‌ مکانیسم :
 
 اثر ایپکا عمدتا ناشی‌ ازآلکالوئیدهای‌ اصلی‌ آن‌ یعنی‌ امتین‌ وسفالین‌ می‌باشد. این‌ آلکالوئیدها از طریق‌موضعی‌ سبب‌ تحریک‌ مخاط معده‌ و ازطریق‌ مرکزی‌ سبب‌ تحریک‌ منطقه‌ ماشه‌ای‌گیرنده‌های‌ شیمیائی‌ (CTZ) در بصل‌النخاع‌شده‌ و سبب‌ بروز استفراغ‌ می‌گردند.

موارد منع مصرف :
1 ـ این‌ فرآورده‌ درمسمومیت‌ با مواد خورنده‌ قوی‌ (ماننداسیدها با قلیایی‌ها) و نیز مسمومیت‌ با موادنفتی‌ نباید مصرف‌ شود. 2 ـ از مصرف‌ این‌ فرآورده‌ در مواردی‌ که‌احتمال‌ آسپیراسیون‌ محتویات‌ معده‌وجود دارد، مانند اغما یا عدم‌ هوشیاری‌بیمار، و نیز در صورت‌ شوک‌ احتمال‌ بروزتشنج‌ و بیماری‌ قلبی‌ عروقی‌ باید خودداری‌کرد.

هشدار :
 
 1 ـ در مواردی‌ که‌ احتمال‌آسپیراسیون‌ وجود دارد از جمله‌ اغماءبااحتیاط فراوان‌ مصرف‌ گردد. 2 ـ در مسمومیت‌ بااسیدها و مواد قلیایی‌قوی‌ بااحتیاط فراوان‌ و با در نظر گرفتن‌شرایط بیمار باید استفاده‌ شود.

عوارض :
 
 علائم‌ مصرف‌ بیش‌ از حدعبارتند از اسهال‌، تهوع‌ و یااستفراغ‌ مداوم‌،کرامپ‌ معده‌، اشکال‌ در تنفس‌، خستگی‌غیرعادی‌ و سفتی‌ عضلات‌. در صورت‌جذب‌، دارو دارای‌ اثرات‌ قلبی‌ است‌. تداخل‌های‌ داروئی‌: ذغال‌ فعال‌ شده‌ شربت‌ایپکا را جذب‌ کرده‌ و اثر قی‌آور آن‌ راکاهش‌ می‌دهد. اگر استفاده‌ هر دو داروضرورت‌ داشته‌ باشد ذغال‌ فعال‌ پس‌ ازاستفراغ‌ ناشی‌ از ایپکا داده‌ شود. مصرف‌داروهای‌ ضداستفراغ‌ اثر آن‌ را کاهش‌می‌دهد.

نکات :
 
 1 ـ از مصرف‌ همزمان‌دارو با شیر یا نوشابه‌های‌ گازدارخودداری‌ شود. 2 ـ ذغال‌ فعال‌ شده‌ فقط پس‌ از بروزاستفراغ‌ به‌دنبال‌ مصرف‌ شربت‌ ایپکامصرف‌ شود.

 میزان مصرف :
بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ قی‌آور، مقدار 30ـ 15میلی‌لیتر همراه‌ بایک‌ لیوان‌ آب‌ مصرف‌شود. می‌توان‌ پس‌ از 30 دقیقه‌ یک‌ مقدارواحد دیگر مصرف‌ نمود ولی‌ در صورت‌عدم‌ استفراغ‌ باید شستشوی‌ معده‌ انجام‌گیرد. کودکان‌: باسن‌ 12ـ6 ماه‌ 10ـ5 میلی‌لیتر،همراه‌ با نصف‌ لیوان‌ آب‌ و در کودکان‌12 ـ1 سال‌ مقدار 15 میلی‌لیتر همراه‌ بایک‌لیوان‌ آب‌ مصرف‌ شود.

تداخل :

اشکال دارو :
 
 Syrup: 0.14% Total Alkaloids

فهرست دارو ها
No Image
والرین
موارد و مقدار مصرف: فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطر...
1395/04/26
No Image
پروستاتان
موارد و مقدار مصرف: قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پرو...
1395/04/26
No Image
اولئاکرات
موارد و مقدار مصرف: اولیاکرات در درمان زیادی فشارخون بکار می رود....
1395/04/26
No Image
میرتوپلکس
موارد مصرف‌: میرتوپلکس‌ دارای‌ خاصیت‌ ضد ویروس‌ هرپس‌ سیمپلکس‌
1395/04/26
No Image
کارمیناتیوز
موارد و مقدار مصرف: این فرآورده ها جهت برطرف نمودن سوءهاضمه، نفخ ...
1395/04/26