۱۳۹۳/۱۱/۲۳| تعداد بازدید: ۱۶۵
آلوپورینول

موارد مصرف :
 
 آلوپورینول‌ برای‌ پیشگیری‌از نقرس‌ و سنگهای‌ کلیوی‌ با منشا اسیداوریک‌ تجویز می‌شود.

فارماکینتیک :
 
از راه‌ خوراکی‌ 80 درصددارو جذب‌ می‌شود. آلوپورینول‌ شبیه‌اسید اوریک‌ توسط آنزیم‌ گزانتین‌ اکسیدازمتابولیزه‌ می‌شود که‌ متابولیت‌ آن‌>آلوزانتین‌< خود مهارکننده‌ آنزیم‌ بوده‌دارای‌ نیمه‌ عمری‌ طولانی‌ است‌. حدود 70درصد دارو در اولین‌ عبور از کبدبه‌متابولیت‌ فعال‌ آن‌ تبدیل‌ می‌شود. نیمه‌عمر آلوپورینول‌ 3ـ1 ساعت‌ و نیمه‌ عمرمتابولیت‌ آن‌ به‌طور متوسط حدود 15ساعت‌ است‌. دفع‌ آلوپورینول‌ کلیوی‌ است‌.

‌ مکانیسم :
 
 این‌ دارو بامهار آنزیم‌ گزانتین‌اکسیداز تولید اسیداوریک‌ را کاهش‌می‌دهد. باکاهش‌ غلظت‌ سرمی‌ و ادراری‌اسید اوریک‌، رسوب‌ اورات‌ کاهش‌ می‌یابدو از بروز یا پیشرفت‌ آرتریت‌ نقرسی‌ ونفروپاتی‌ ناشی‌ از اسید اوریک‌ جلوگیری‌می‌کند.

موارد منع مصرف :
این‌ دارو برای‌ درمان‌حمله‌ نقرسی‌ و زیادی‌ بدون‌ علامت‌ اسیداوریک‌ خون‌ نباید مصرف‌ شود.

 

فهرست دارو ها
No Image
والرین
موارد و مقدار مصرف: فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطر...
1395/04/26
No Image
پروستاتان
موارد و مقدار مصرف: قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پرو...
1395/04/26
No Image
اولئاکرات
موارد و مقدار مصرف: اولیاکرات در درمان زیادی فشارخون بکار می رود....
1395/04/26
No Image
میرتوپلکس
موارد مصرف‌: میرتوپلکس‌ دارای‌ خاصیت‌ ضد ویروس‌ هرپس‌ سیمپلکس‌
1395/04/26
No Image
کارمیناتیوز
موارد و مقدار مصرف: این فرآورده ها جهت برطرف نمودن سوءهاضمه، نفخ ...
1395/04/26