۱۳۹۳/۱۱/۲۳| تعداد بازدید: ۲۲۹
آلبومین

موارد مصرف :
 
محلولهای‌ حاوی‌ آلبومین‌در درمان‌ فوری‌ کمی‌ حجم‌ خون‌ همراه‌ یابدون‌ شوک‌، کمی‌ پروتئین‌ خون‌، دربیمارانی‌ که‌ دچار سوختگیهای‌ شدیدشده‌اند، به‌منظور حفظ حجم‌ پلاسما وغلظت‌ پروتئین‌ و جلوگیری‌ از غلیظشدن‌خون‌، به‌عنوان‌ داروی‌ کمکی‌ برای‌رقیق‌نمودن‌ خون‌ در اعمال‌ جراحی‌ بای‌پس‌ قلبی‌ ـ عروقی‌ و همچنین‌ برای‌ کنترل‌خیز در نفروز حاد یا سندرم‌ حاد نفروتیک‌در بیمارانی‌ که‌ به‌درمان‌ با سیکلوفسفامیدو کورتیکواستروئید پاسخ‌ نمی‌دهند، و نیزدر درمان‌ کمکی‌ پانکراتیت‌ یا عفونتهای‌داخل‌ حفره‌ شکم‌ مصرف‌ می‌شود. محلول‌غلیظ آلبومین‌ به‌صورت‌ کمکی‌ در درمان‌بیماران‌ تحت‌ همودیالیز و نارسایی‌ حادکبدی‌ زیادی‌ بیلی‌روبین‌ خون‌ نوزادان‌مصرف‌ می‌شود.

فارماکینتیک :
 
نیمه‌ عمر دفع‌ دارو 20ـ15روز است‌. رقیق‌شدن‌ خون‌ ناشی‌ ازمصرف‌ این‌ فرآورده‌ طی‌ چند دقیقه‌ بروزمی‌کند. طول‌ اثر دارو به‌حجم‌ اولیه‌ خون‌بستگی‌ دارد. اگر حجم‌ خون‌ کاهش‌ یافته‌باشد، افزایش‌ حجم‌ به‌مدت‌ چند ساعت‌باقی‌ می‌ماند. در بیمارانی‌ که‌ حجم‌ خون‌آنها طبیعی‌ است‌، اثر دارو به‌مدت‌ کمتری‌باقی‌ خواهد ماند.

‌ مکانیسم :
 
آلبومین‌ یک‌ تنظیم‌کننده‌ مهم‌حجم‌ خون‌ در گردش‌ است‌ و 80 ـ70درصد فشار انکوتیک‌ پلاسما را ایجادمی‌کند. انفوزیون‌ محلول‌ 5 درصد آلبومین‌ از نظرایجاد فشار انکوتیک‌ معادل‌ با حجم‌مساوی‌ از پلاسما است‌ و حجم‌ خون‌ رابه‌میزان‌ تقریبا برابر با حجم‌ آلبومین‌انفوزیون‌ شده‌ افزایش‌ می‌دهد. آلبومین‌سبب‌ افزایش‌ موقت‌ حجم‌ خون‌ می‌شود که‌منجر به‌کاهش‌ غلظت‌ و ویسکوزیته‌ خون‌می‌شود.

فهرست دارو ها
No Image
والرین
موارد و مقدار مصرف: فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطر...
1395/04/26
No Image
پروستاتان
موارد و مقدار مصرف: قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پرو...
1395/04/26
No Image
اولئاکرات
موارد و مقدار مصرف: اولیاکرات در درمان زیادی فشارخون بکار می رود....
1395/04/26
No Image
میرتوپلکس
موارد مصرف‌: میرتوپلکس‌ دارای‌ خاصیت‌ ضد ویروس‌ هرپس‌ سیمپلکس‌
1395/04/26
No Image
کارمیناتیوز
موارد و مقدار مصرف: این فرآورده ها جهت برطرف نمودن سوءهاضمه، نفخ ...
1395/04/26