۱۳۹۶/۰۲/۲۴| تعداد بازدید: ۲۲۲
محققان می گویند، برنامه غذایی کم کالری با تأثیرگذاری روی رفتار صدها ژن، می تواند روند پیری را به تأخیر بیندازد.

 برنامه غذایی کم کالری فعالیت حدود ۹۰۰ژن مختلف مربوط به پیری را متوقف می کند. برای اولین بار مشخص شد، محدود کردن غذا به ویژه کربوهیدرات می تواند با کنترل عملکرد گروهی از ژن ها نسبت به آن چه در گذشته تصور می شد، عملی باشد. محققان می دانند که محدود کردن موادغذایی می تواند عمر برخی از حیوانات را طولانی تر کند.

اما از لحاظ عملی اثبات آن برای محققان سخت است. البته این برنامه غذایی اکسیر جوانی نیست اما روند پیری و بیماری های مربوط به سن را به تأخیر می اندازد.

در گذشته، تأثیر برنامه غذایی روی یک یا ۲ژن ارزیابی شده بود اما در این بررسی وضعیت بیش از ۱۰هزار ژن در نظر گرفته شد.برای مشخص شدن تأثیر محدود کردن کالری در افزایش طول عمر و کاهش خطر اختلال حافظه مربوط به سن، نیاز به بررسی مداخله ای است.

فهرست دارو ها