دکتر اصغر آقا محمدی فوق تخصص ایمونولژی و آلرژی بالینی طی یادداشتی به خبرگزاری سینا درمورد بیماری‌های نقص اولیه ایمنی به توضیح پرداخت و بیماری‌های نقص اولیه ایمنی را معرفی کرد

 

دکتر اصغر آقا محمدی فوق تخصص ایمونولژی و آلرژی بالینی طی یادداشتی به خبرگزاری سینا درمورد بیماری‌های نقص اولیه ایمنی به توضیح پرداخت و بیماری‌های نقص اولیه ایمنی را معرفی کرد.

بیماری‌های نقص اولیه ایمنی گروهی از بیماری‌های ارثی هستند که به علت اشکال در مراحل تکاملی یا عملکرد اجزای سیستم ایمنی ایجاد و منجر به عفونت‌های میکروبی مکرر در مبتلایان می‌شود.

در گذشته گمان می‌کردند فراوانی بیماری‌های نقص اولیه ایمنی بسیار کم می‌باشد در حالی که مطالعات اخیر شیوع بیماری‌های نقص ایمنی اولیه در حدود یک در ده هزار تولد زنده برآورد می‌کند.

با پیشرفت و گسترش علم ایمونولوژی در دهه‌های اخیر، امکان استفاده از روش‌های جدید مولکولی تاکنون بیش از یک صد نوع بیماری نقص ایمنی اولیه شناخته و شرح داده شده است.

بیماری نقص ایمنی اولیه را می‌توان در 4 گروه عمده شامل نقایص اولیه آنتی بادی، نقایص لنفوسیتT ، نقایص سیستم فاگوسیتوز و کمبود اجزای کمپلمان طبقه بندی کرد.

در بین بیماری‌های نقص اولیه ایمنی شرح داده شده، کمبودهای اولیه آنتی بادی شایع‌ترین گروه تشکیل می‌دهند و طیف وسیعی از بیماری‌ها را در بر‌می‌گیرند. مشخصه اصلی آن‌ها اشکال در ساخت و عملکرد آنتی بادی و بروز عفونت مکرر در ارگان‌های مختلف بدن است.

اگرچه تشخیص و درمان به موقع تشخیص و درمان به موقع بیماران سبب می‌گردد که بیماران از زندگی طبیعی با کیفیت بهتری برخوردار باشند، تاخیر در تشخیص و یا تشخیص ندادن و عدم اقدام درمانی مناسب و موثر منجر به بروز عوارض و آسیب‌های پایدار در ارگان‌های مختلف و افزایش مرگ‌ومیر در بیماران می‌گردد.

تشخیص بیماران مبتلا به کمبود اولیه آنتی بادی معمولا همراه با تاخیر می‌باشد که منجر به بروز آسیب‌های پایدار و تهدیدکننده حیات در مبتلایان می‌گردد. این تاخیر تشخیصی ناشی از پایین بودن سطح آگاهی جامعه نسبت یه بیماری‌های نقص اولیه ایمنی است.

افزایش سطح آگاهی جامعه پزشکی در خصوص بیماری‌های نقص اولیه ایمنی، نه تنها نقش مهمی در تشخیص به موقع بیماران دارد بلکه با شناخت ماهیت بیماری و عوارض عفونی و غیر عفونی بیماری و انجام اقدامات درمانی و پیگیری روند بیماری می‌تواند از میزان بروز آسیب‌های پایدار در بیماران جلوگیری کند. 

در حال حاضر تشخیص قبل از تولد بیماری‌های نقص ایمنی اولیه در کشور فراهم شده است، ولی بررسی این بیماری‌ها به صورت روتین در هر غربالگری به دلیل هزینه بالا انجام نمی‌شود.

پیوند مغز استخوان نیز درمان قطعی برای برخی از انواع بیماری‌های نقص ایمنی اولیه است که طی سال‌های اخیر نتایج امید بخش در کشور داشته است.

در حال حاضر تشخیص قبل از تولد بیماری‌های نقص ایمنی اولیه در کشور فراهم شده است، بدین معنی که اگر بیماری در خانواده با تشخیص مشخصی وجود داشته باشد امکان بررسی آن بیماری در جنین وجود دارد؛ ولی با این حال باید در نظر گرفت که بررسی این بیماری‌ها به صورت روتین در هر غربالگری به دلیل هزینه بالا انجام نمی‌شود

فهرست دارو ها
No Image
والرین
موارد و مقدار مصرف: فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطر...
1395/04/26
No Image
پروستاتان
موارد و مقدار مصرف: قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پرو...
1395/04/26
No Image
اولئاکرات
موارد و مقدار مصرف: اولیاکرات در درمان زیادی فشارخون بکار می رود....
1395/04/26
No Image
میرتوپلکس
موارد مصرف‌: میرتوپلکس‌ دارای‌ خاصیت‌ ضد ویروس‌ هرپس‌ سیمپلکس‌
1395/04/26
No Image
کارمیناتیوز
موارد و مقدار مصرف: این فرآورده ها جهت برطرف نمودن سوءهاضمه، نفخ ...
1395/04/26