تبليغات
نظر سنجی

نظر شما در باره سایت و خدمات آن جیست؟ 

       

معرفی پزشکان

۱۳۹۱/۱۲/۲۰ تعداد بازدید: ۴۶۶۲

دکتر صدر

 

تخصص : روانپزشک

توضیحات : 

وب سایت :  

ایمیل : 

استان / شهرستان : تهران

 

 

مطب : 
 تهران:آدرس مطب
021-88500929:تلفن مطب
.. ...چهارشنبه دوشنبهشنبه :روز
 تماستماستماس:ساعت
:روزها و ساعات پذیرش
 
مشخصات مرکز درمانی اول:
 :نام مرکز درمانی
 :تلفن
 :آدرس
           :بیمه های طرف قرارداد
مشخصات مرکز درمانی دوم:
 :نام مرکز درمانی
 :تلفن
 :آدرس
            :بیمه های طرف قرارداد