تبليغات
نظر سنجی

نظر شما در باره سایت و خدمات آن جیست؟ 

       

معرفی پزشکان

No Image

دکتر محمد اخوین

متخصص بیماریهای عفونی و تب دار ادامه مطلب
1393/9/26
No Image

دکتر موسی احمدی زرنق

متخصص بیماریهای عفونی و تب دار ادامه مطلب
1393/9/26
No Image

دکتر علی اثنی عشری

متخصص بیماریهای عفونی و تب دار ادامه مطلب
1393/9/26
No Image

دکتر ولی اله آصفی

متخصص بیماریهای عفونی و تب دار ادامه مطلب
1393/9/26
No Image

دکتر ابوالحسن آزاد

متخصص بیماریهای عفونی و تب دار ادامه مطلب
1393/9/26
No Image

دکتر معصومه مسگریان

متخصص بیماری های عفونی و لیزر درمانی ادامه مطلب
1393/9/26
No Image

دکتر مسعود مردانی

متخصص بیماری های عفونی-فلوشیپ فوق تخصصی بیماری های عفونی ادامه مطلب
1391/12/20