لیست پزشکان
/ 3  (تعداد کل رکوردها:65)
پزشکان برتر
دکتر مسعود مردانی
دکتر مسعود مردانی
متخصص بیماری های عفونی-فلوشیپ فوق تخصصی بیماری های عفونی
No Image
دکتر امیر احمد نصیری
فوق تخصص گوارش و کبد
فهرست مطالب
No Image
آتنولول
ارماکوکینتیک جذب: حدود 60-50 درصد از یک مقدار مصرف جذب می‌شود
No Image
متیل دوپا
موارد و مقدار مصرف زیادی متوسط تا شدید فشار خون
No Image
اپینفرین
موارد و مقدار مصرف گلوکوم با زاویه باز بزرگسالان: مقدار 2-1 قطره
No Image
مانیتول
موارد و مقدار مصرف الف) مقدار آزمایشی برای اولیگوری مشهود