تبليغات
نظر سنجی

نظر شما در باره سایت و خدمات آن جیست؟ 

       

معرفی پزشکان

۱۳۹۲/۴/۱۹ تعداد بازدید: ۲۴۶۷

دکتر سیدعلی ملک حسینی

 

تخصص فلوشیپ پیوند کبد در دانشگاه پتسبورگ آمریکا

ایمیل :  malekha@sums.ac.ir

استان / شهرستان : فارس / شیراز

 

 

مطب : مرکز پیوند اعضاء بیمارستان نمازی شیراز
 :آدرس مطب
07112307288 :تلفن مطب
.. ...   تماس:روز
    :ساعت
:روزها و ساعات پذیرش
 
مشخصات مرکز درمانی اول:
 مرکز پیوند اعضاء بیمارستان نمازی شیراز:نام مرکز درمانی
 :تلفن
 :آدرس
          :بیمه های طرف قرارداد
مشخصات مرکز درمانی دوم:
 :نام مرکز درمانی
 :تلفن
 :آدرس
           :بیمه های طرف قرارداد