ثبت نام پزشکان

 

 1- نمایش اطلاعات  پزشک در جستجو کاربران با اولویت نسبت به سایر پزشکان وصفحه اختصاصی برای هر پزشک

 

 

 

2-  تعریف دسترسی برای منشی جهت تخصیص وقت اینترنتی به بیماران .

 

* جهت دریافت راهنمای ثبت نام پزشکان اینجا کلیک کنید*    * جهت دریافت راهنمای منشی اینجا کلیک کنید*

                                                     ثبت نام