ارتباط باما


 دفتر فنی : تهران  خیابان پیروزی خیابان زاهد گیلانی پلاک 152 واحد یک

 

Mobail & WhatsApp & Telegram  : 09126236586

 

        support@ir-dr.com   بخش فنی

 

        Sales@ir-dr.com       بازرگانی 

 

         info@ir-dr.com             مدیر سایت   

                                            

 

  • نام:
  • تلفن:
  • ایمیل:
  • موضوع:
  • متن: